MOSTRA INTERNACIONAL DE CLIPS MUSICALS RODATS EN SUPER 8

MUESTRA INTERNACIONAL DE CLIPS MUSICALES RODADOS EN SUPER 8

Febrer de 2018  / Febrero 2018  
Espai Jove Les Basses / Carrer de Teide 20 · BarcelonaTOTOLS-entrevista   TOTOLPROGRAMA


PROGRAMA I CLIPS EDICIÓ 2018 · PROGRAMA Y CLIPS EDICIÓN 2018


La Mostra de Clips Musicals en Super 8 forma part de la programació del
MINIFESTIVAL DE MÚSICA INDEPENDENT DE BARCELONA · WWW.MINIFESTIVAL.CAT